Barreglement

Elk Seniorlid tot 60 jaar is in principe verplicht een vrijwilligersdienst per jaar te vervullen. Met deze diensten creëren we niet alleen extra omzet om onze contributie zo laag mogelijk te houden. Nog belangrijker is dat via de kantine het clubgevoel en de onderlinge band versterkt wordt.

De jaarlijkse bijdrage voor één vrijwilligersdienst bedraagt € 20,-. Deze bijdrage kan terug verdiend worden door een bardiensten/onderhoud/klusdienst o.i.d. te vervullen en wordt na afloop van het seizoen per bank aan het betreffende lid teruggestort.

Als een lid de vrijwilligersdienst niet kan of wil vervullen, kan deze bijdrage niet terug verdiend worden. Het is dus belangrijk dat leden die bardiensten uitvoeren, dit duidelijk kenbaar maken op de weekstaat in het tasje.

Ben je ingedeeld voor een bardienst en je bent toch plotseling verhinderd, zorg dan tijdig voor een vervanger. Deze vervanger dient seniolid te zijn van T-Ell. De vervanger dient de wijziging duidelijk op de weekstaat te vermelden.

De bardienst begint in principe om 19:00 uur maar afhankelijk van de geplande activiteit kan dit afwijken. Hou hiervoor het bardienstschema in de gaten.

De bardienst eindigt om 24:00 uur of zodra alle kantinebezoekers/spelers naar huis zijn. Bij uitloop wordt in overleg met de aanwezige Tell-leden de bardienst overgedragen of eventueel verlengd. Mochten er om 20:30 uur al geen kantinebezoekers/spelers zijn dan mag de bardienst ook al beëindigd worden.

De persoon met bardienst is verantwoordelijk voor de kantine en de bar-etui. In deze etui bevinden zich de baropbrengst, de kantinesleutel en de weekstaat.

Het is toegestaan om tijdens je bardienst de kantine tijdelijk te sluiten en zelf ook te spelen maar alleen in overleg met de aanwezige kantinebezoekers/spelers. Indien nodig moet het zelf spelen direct gestopt worden en de kantine geopend worden.

Om openstaande rekeningen te voorkomen dienen consumpties te worden afgerekend met pin.