Baanonderhoud

Algemeen

Zorg dat de banen vrij blijven van ongerechtigheden, zoals: onkruid, mos, papier, stenen,kauwgom, e.d.. Voorkom smeltplekken in de stabiliteitsmat. Pas op met vuur, sigaretten en hete voorwerpen. Neem geen glaswerk mee op de baan. Meld beschadigingen en/of onvolkomenheden direct bij de groundsman. Wijs hem zonodig ook op de plekken waar onvoldoende instrooimateriaal aanwezig is zoals baseline/serviceplaatsen.

Bespeling

Betreed de tennisbanen uitsluitend via de toegangspoort. Zorg dat het schoeisel vrij is van modder, gras en ander vuil. Betreed de banen nooit met schoeisel voorzien van ijzeren noppen of uitsteeksels. Sleep de banen na het spelen met een sleepnet (zowel in lengte- als in breedterichting).

Gebruik bij winterse omstandigheden

Kale vorst

Bespelen is geen bezwaar. Wij raden aan voordat het gaat vriezen de banen goed te slepen zodat het instrooimateriaal egaal verdeeld is.

Sneeuw

Verwijderen van sneeuw is geen probleem. Voorkom hierbij dat de stabiliteitsmat beschadigd kan worden en infill materiaal wordt meegenomen. Verwijder sneeuw met geschikt materiaal en zoveel mogelijk handmatig. Betreden van een besneeuwd veld is niet gewenst. Bij betreding zal ijsvorming ontstaan welke zich aan de toplaag vasthecht en daardoor (afhankelijk van de temperatuur) langzamer ontdooit.

IJzel

Bespeling is in deze omstandigheden af te raden uit veiligheidsoverweging voor de tennissers.

Dooi

Bespelen gedurende de dooiperiode is verboden, zolang de vorst niet uit de bodem is verdwenen (totale constructie). Het voorzichtig handmatig losborstelen of slepen bevorderd het sneller drogen van de toplaag.