Accommodatiecommissie

Houdt zich bezig met het in stand houden en verbeteren van de accommodatie.

Taken:

  • Het beheren van het clubgebouw, de tennisbanen en de groenvoorziening (voor zover de verantwoordelijkheid van de club)
  • Afstemming en communicatie met derden voor uitvoering van onderhoud
  • Het uitvoeren van regulier onderhoud aan de tennisbanen
  • Het begeleiden en organiseren van grootschaliger onderhoud (klusdagen)
  • Communicatie naar leden omtrent het gebruik van het complex

Leden:

  • Erik Kremers
  • Berend Geelen
  • Huub Steijvers
  • Peter Rietjens