Baanreglement

Toegang en tennisrecht

 • Toegang tot het tenniscomplex en recht van tennissen hebben alleen zij die lid zijn en contributie betaald hebben.
 • Zij die een geldig introductielabel bezitten, hebben eveneens recht op gebruikmaking van de baan.
 • De sleutel van de kantine is alleen verkrijgbaar voor een lid welke in het bezit is van een IVA-certificaat, of als een van de medespelers dit certificaat heeft.

Introducés

 • Introductie van "niet leden" is toegestaan na goedkeuring door een der bestuursleden.
 • Introductielabels zijn verkrijgbaar bij de leden van het bestuur.
 • Het introductielabel wordt tegen betaling van € 5,- euro voor senioren en € 2,50 euro voor junioren op naam van de introducé uitgereikt en is één dag geldig.
 • Introductielabels worden maximaal drie maal uitgereikt aan "niet leden" wonende in de gemeente Leudal of Weert en vijf maal uitgereikt aan "niet leden" wonende buiten deze gemeenten.
 • Introducees hebben alleen toegang tot de baan als tegen een lid getennist wordt. Twee introducees tegen elkaar is derhalve niet toegestaan.

Toegangstijden

 • Met uitzondering van de onder "Baanreservering" genoemde tijden zijn de banen zowel voor junioren als senioren beschikbaar. 3.2 Indien er niemand van de rechthebbende groep aanwezig is, kunnen de banen door andere leden bespeeld worden.
 • Arriveert in de speeltijd de rechthebbende groep, dan dient de baan vrij gemaakt te worden voor de rechthebbende groep. Seniorleden dienen dus ook de baan vrij te maken op voor juniorleden gereserveerde tijden!!

Speelduur

 • Speelduur voor enkelspel: 45 minuten.
 • Speelduur voor dubbelspel: 60 minuten. Spelen met 3 personen geldt als dubbelspel.
 • Op de klok geeft u de aanvangstijd van uw tennispartij aan. Tussentijds mag de klok niet worden bijgesteld.
 • Zonder geldig KNLTB-T-Ell pas of introductielabel bent u niet gerechtigd te spelen.
 • Zodra uw speeltijd ten einde is dient u onverwijld de baan vrij te maken indien andere leden aanwezig zijn en kenbaar hebben gemaakt dat zij willen tennissen (door middel van het ophangen van hun KNLTB pas).
 • Wachtende leden hangen hun KNLTB pas onder de reeds bezette positie (respectievelijk 2 of 3).
 • Wachtende leden zijn verplicht op het complex aanwezig te blijven.
 • Om 22.30 uur dient de verlichting te worden uitgeschakeld.

Baanreservering

 • Het bestuur en de technische commissie hebben het recht de banen op bepaalde dagen of uren te reserveren voor training, wedstrijden, toernooien e.d.
 • Reserveringen: zie baanbezetting.
 • Voor toernooireservering zie publicaties op het mededelingenbord.

Tennistenue

 • Als kleding is tenniskleding gewenst.
 • Men mag de tennisbanen alleen met tennisschoenen betreden. Het betreden van de banen met ander schoeisel is uitdrukkelijk verboden. Het profiel van de voetzool moet in de zool liggen en niet op de zool.

Algemeen

 • Uit oogpunt van sportiviteit verwachten wij van de leden dat, zolang de banen niet voor dubbelspel bezet zijn en er meer wachtende leden zijn, deze worden uitgenodigd om mee te spelen.
 • Labels mogen onder geen beding aan niet-leden ter beschikking worden gesteld.
 • Tegen leden die aan het tennissen zijn met niet-leden, die geen geldig introductielabel bezitten, worden disciplinaire maatregelen genomen.
 • In gevallen waarin het reglement niet voorziet besluit het bestuur en de technische commissie.